Man skal da kunne stemme nej !

Vi har tit talt om valg, og hver gang hævede han stemmen betydeligt  og sagde:
” Jamen, man skal osse kunne stemme nej! ”

De første gange overhørte jeg ham, og forstod egentligt ikke hvad han mente, fordi jeg var/er så vant tit at opfatte stemmeafgivningen som en ja-tilkendegivelse til et parti eller en kandidat, for sådan det jo altid været al den tid jeg kan huske. Selv har altid opfattet selv stemmeafgivningen
med en besynderlig flad fornemmelse. Min stemme er da så meget andet og langt mere differentieret end bare et simpelt kryds på en stemmeseddel, i den
den” vigtigste proces” i demokratien.

 

Men tredje gang da jeg spurgte ham om hvorvidt at stemmesedlen skulle være udstyret med 2 kolonner i hver side, en til en ja stemme og en anden til en nej stemme, nikkede han bekræftigende.

Så gad han godt at stemme igen, hvis ham kunne få lov til at stemme nej.

Og så fald ti-øren til sidst for mig.

Denne lille, men væsentlige ændring ville vende op og ned på hele stemmeafgivnings-processen, optællingssystemet og valgkampen. For nu måtte alle partier og kandidater så også indstille sig på og tage højde for nej-stemmerne i valgkampen.

Forslaget er ganske enkelt genialt tænkt.

Sidenhen tænkte jeg på om bare 1 stemme i virkeligheden  er nok.
For en stemme er jo et ganske unuaceret svar på den ofte komplexe politiske virkelighed, som findes idag.
Tænkt hvis man kunne afgive ialt 3 stemmer på samme stemmeseddel, og her kunne bestemte om alle 3 stemmer skulle være rene nej- stemmer, ja-stemmer eller af blandet indhold.
Som virkeligheden er idag er der jo intet parti , som får et flertal. Med sine 3 stemmer kunne man fordele dem blandt den de partier , som man synes skulle danne en regering, rød eller blå. Det er en oplagt mulighed. Andre muligheder kan gå helt på tværs, hvis man vælger at bruge de 3 stemmer på sige nej til rød eller blå blok. Og igen kan man natuligvis bruge en eller flere nej-stemme til en eller flere kandidater hvis politiske mærkesager og personlige fremtoning absolut virker stødende på en. Osv, og osv.

Mulighederne er mange her og det ville vende helt op og ned på er fremtidigt valg.
Med dette tiltag kan man faktisk medvirke til at gøre det svært for enkelte kandidater overhovedet at komme ind, men dette adskiller sig vel ikke synderligt fra de mange tv-konkurrencer, hvor deltagere bliver stemt hjem.

Desværre er der nok ikke nogen chance for at dette forslag på nogen måde kan nå at blive implementeret inden det kommende valg, hvor gerne jeg end ønskede det.

Men måske engang i fremtiden, hvis denne lille ide kunne få nye indflydelsesrige venner som ville klæde den ordentligt på, så kunne vises frem i de rigtige flora, og derfra gå sin sejrsgang.