” The Turn ” 12-2-15

Hørte idag med lidt forsinkelse p1 business fra i fredags om ” Kampen om kronen” I udsendelsen blev dette psykologiske spil her allegorisk sammenlignet med Texas hold’em poker, og ligesom i poker beror hver spillers udfald i spillet på bedømmelsen af spillerens egen hånd og sandsynligheden for spillets udfald med lige netop den givne hånd.

Hvis vi skal fastholder denne allegori, skulle jeg mene at vi befinder os i den fase af spillet , hvor floppet, ( de 3 første kort) ligger på bordet, og spillere nu allerede har en rimeligt bedømmelse af styrken af deres hånd og dens udviklingsmuligheder, når de 3 tre kort på bordet sammenholdes med de 2 kort, som hver spiller sidder med.

Men endnu mangler vi at se det 4 kort ( the turn) og the femte ( the river). Med the turn får spillerne nu et kort mere til at skabe deres hånd. Som navnet her på indlysende vis hentyder til, kan dette kort vende op og ned på spillet og afgørende ændre spillernes hænder i den ene eller anden retning.
Afgørelsen i et Texas hold’em spil kan ofte finde sted, når dette kort vendes. I spillet om fastkurpolitikken vil det blive “faktorer” udefra som afgør udfaldet for lige nu er situationen uforandret.

Men lige så snart ” The Turn ” kommer på bordet, ændres alt , og det vil ske indenfor de næste 2- 3 uger, og udfaldet her vil afhænge af hvordan det græske problem bliver håndteret fra EU’s side. For hvis der ikke bliver en eller anden form for genforhandling af den græske gæld og Grækenland løber tør for penge ved månedens udgang, og som følge deraf helt ryger ud af eurozonen, vil euroen bliver svækket, og hvis det sker , tror jeg at presset mod kronen bliver endnu større.

Med andre ord befinder Danmarks fastkurspolitik sig lige nu i en situation, som en sæl på en isflage omgivet at en flok spækhuggere, der kan sætte en kraftig bølge ind nårsomhelst og vælte sælen ud over kanten for at æde den, og der er en sandsynlighed for at angrebet kan ske fra et sted fra nu af nu og 3 uger frem.

Og så kan vi kun gisne om udfaldet af The Turn.