Lidt om løgne.

Kært barn har mange navne. De mest almindelige er kendt som, nødløgne, lystløgne, beskidte løgne og hvide løgne. Men de fås skam i alle regnbuens farver og mere til.
Ja, udvalget her, er ikke mindre end enormt. Og der findes vel knapt nok nogen godt historie eller tragedie, noget sted i denne verden, hvor mindst en løgn ikke er er omdrejningspunktet.
Disse historier udspiller sig overalt, i privatlivet, forretningslivet, den financielle verden, i den nationale og internationale politik, i sensationspressen, i kunsten , filmen og fiktionen.
Her er det regelen, som beskræftiger undtagelsen.
Vores verden og virkelighed er gennemsyret af den på næsten enhver tænkelig vis og i den ene eller anden udstrækning.
Men den bliver sjældent addresseret og identifiseret med sit gode og gammelt testamentelige navn som det den er nemlig en løgn..

Idag er den pakket ind i et utal af andre og nyere betegnelser så som, kreativ redegørelse, officielle udlægning, pronose, estimat,forhandlingsretorik, antagelse, formodning, fortolkning, det strategiske udsavn, spin, manupulation, propadanga, osv.

Denne udvikling er foregået kontinuerligt gennem de sidste mange årtier, og den sproglige innovation her, har årligt produceret nye udtryk til rækkefølgen med det resultat, at det at omgås sandheden på den ene eller anden måde i forskellige situationer efterhånden er blevet en legitim forteelse.
I de nævnte indpakninger, hvor enkelte sandfærdige oplysninger og faktuelle sandheder ofte osse kan indgår i vilkårlige blandingsforhold, lever den godt og skjult, indtil nogen endeligt opdager den.
Fuldstændig som lige netop de financielle produkter, som blev udslagsgivende ved den sidste finanskrise. Da det blev først “opdaget” , ( kom til offenlighedens kendskab) var for sent, og skaden var sket,og det er et velkendt mønster.

En anden vigtig funktion i ” værktøjskassen her ” er brugen af newsspeak, dvs. at delvis ændre eller fordrejer tidligere betegnelser ved at give dem nye navne og derved ændre eller bagatalisere deres oprindelige betydning.

Et klassisk eksempel her udtrykket ” en utilsigtet hændelse ” i sundhedsvæsenets rapporteringssystem.
Her er man gået bort fra brugen af ordet fejl til fordel for den utilsigtede hændelser, hvilket giver en helt anden betydning, når det eksempelvis drejer sig om alvorlige lægefejl og fejlmedicinering med mere.Så er det ikke længere en fejl men en utilsigtel hændelse, og sådan nogle , kan man vel ikke i samme grad drages til ansvar for, kan man eller kan man ikke ?
Hvis en læge vælter en plastickrus med kaffe ned over an patientjournal, vil jeg kalde det en utilsigtel hændelse, men hvis en patient dør på grund af en alvorlig fejl, synes jeg ikke at man kan bruge den betegnelse. Der findes mange andre lignende eksempler overalt idag dagens Danmark.
Løgnen har mange trofaste følgesvende i kølvandets på dets svindel og bedrag, og talrige skarer benytter sig dagligt af dens “tjenester”.

Og sandheden er, hvad den er, i den ene eller anden kontext ,og gør, når den er alment kendt, ikke nogen krav på at skulle rumme nogen særlig underholdningsværdi.
Men når den ikke er alment kendt, er det ofte løgnens primære opgave at kidnappe, skjule og forsegle samme sandhed, der hvor store økonomiske , politiske eller andre interesser står på spil for den ene eller anden aktør.
Og er en enkelt løgn ikke tilstrækkelig, skabes et væv af indbyrdes forbundne løgne til at skjule og forsegle sandheden, sålænge det er muligt.
Eksemplerne er tallige, og nogle af de allermest spændende historier idag, handler netop om de cases , hvor sandheden bliver befriet.
Jeg håber, at dette tema kan blive genstand for en større debat i offentligheden fremover, fordi sandheden eller sandfærdigheden er et for vigtig pejlemærke til at gå tabt.

Peter Fonnesbech Vanløse 9 februar 2015