Alternativ reform af kongehuset

(Indslaget her blev i sin tid bragt d. 10 juni 2009 i forbindelse med ændringen af kronfølgerloven,  i Information under titlen, ” Kong Ole og de andre rødder “. Eftersom diskutionen om kongehuset beretigelse jævnligt er et tilbagevende emne i medierne har indslaget her stadig en vis aktualitet.)
Er det ret og rimeligt, at man arver tronen her i år 2009? Her er en gennemtænkt plan for, hvordan vi i demokratiske Danmark fornyer kongehuset og bevarer dets markedsførings værdi.
 

Jeg har aldrig interesseret mig for kongehuset på trods af, jeg ustandseligt at bliver mindet om dets forsatte eksistens. Gang på gang er det samme ligegyldige petit stof i medierne, så som: ” Gravhunden hos dyrlægen”, “Mary har fået en ny hat”, “Joachim fuld igen”, “Feriebilleder fra Frankrig”, osv.

I medierne er der åbenbart en udtalt konsensus om, at det royale stof er af yderste vigtighed for nationens sammenhængs kraft og at alle derfor bør opdateres ustandseligt ?

Men nu da Danmark er et kongerige, synes jeg, at vi skal beholde det for at markedsføre Danmark over for udlandet og for at få det lidt sjovere indenlands.

I diskussioner med royale tilhængere er jeg hver gang blevet præsenteret for markedsførings argumentet som en af de vigtigste grunde til at bibeholde kongehuset i dets nuværende form.

Det er temmelig svært at argumentere imod, fordi der ikke er noget synligt sammenlignings grundlag at forholde sig til i denne diskussion, og fordi markedsføringseffekten af de royale besøg udenlands aldrig er blevet klart dokumenterer eller ordentligt undersøg Kongenhusets markedsføringen af Danmark og den gamle traditionen har været  blandt de væsentligste begrundelser. Begge kan sagtens bibeholdes i den fornyelse, jeg vil foreslå og hvori et velargumenteret sammenlignings grundlag naturligvis vil fremgå. Tronarvefølgen afskaffes ved lov, og valgkongedømmet fra før år 1660 genindføres i en moderne udgave. Før år 1660 valgtes kongen nemlig af adelen – og endnu tidligere af de førende lenmænd og høvdinge.

Det kan gøres det igen, selv om kvalifikationerne og jobbeskrivelsen vil tage sig helt anderledes ud nu.

I det moderne erhvervsliv er det et ganske velkendt fænomen, at en stor virksomhed ved et generationsskifte ikke altid føres videre af stifterens familie, men tværtimod føres videre af den person, som har de bedste kvalifikationer til at gøre det.

Hvorfor skulle kongehuset være en undtagelse?

Den fremtidige regent skal være en moden personlighed med integritet, udtalte evner inden for kommunikation, innovativ markedsføring og med en vis folkelighed.

Det er den ene ting.

Men først bør Margrethe og Henrik sendes på royal pension. Amalienborg fraflyttes, parret bliver genhuset i en syv-værelses lejlighed med rygerbalkon i ambassadekvarteret på Østerbro eller andetsteds efter eget valg. Den øvrige familie i den arbejdsdygtige alder indtræder på arbejdsmarkedet og får i den anledning tildelt en royal overgangs ydelse og vil blive genhuset efter behov.

Nye formål

Alle medlemmer vil få krisehjælp i skiftet til den civile stand. Til gengæld får de de demokratiske frihedsrettigheder, de hidtil er blevet nægtet.

Den nuværende stab reduceres fra 125 til 10 personer.

Amalienborg bygges om til et nyt designmuseum, Fredensborg Slot bliver omdannet til et internationalt kursuscenter, Gråsten bygges om til Landbrug- og Gartneri-skole, Marselisborg bliver overdraget til Århus Kommune, Chateau de Cayx  til genoptræningssted for stressramte, Eremitagen til bagpacker-hotel og restaurant, Schackenborg bliver nyt center for økologisk landbrug og gastronomi, Sorgenfri bliver til byens bedste børnehjem, Kongeskibet sælges til højestbydende, Rosenborg vil blive den nye regents residens. (Se det er nemlig et rigtigt slot). Besparelsen vil som minimum blive 70-80 mio. årligt.

Dronning Lotte

Og nu til det egentlige: Ud fra de ønskede kvalifikationer kan den nye regent rekrutteres fra kulturlivet, som synes at rumme flere kandidater til jobbet.
I min personlige optik kan jeg eksempelvis ikke lade med at tænke på Niels Hausgaard, som en helt oplagt kandidat, dersom han vil imødekomme ønsket og blive Kong Niels d. II af Danmark.
Den politiske rådgiver Lotte Hansen ville udgøre en anden skrap kandidat med sin veludviklede proportionssans inden for politik, etik og kommunikation. Dronning Lotte d. I ville hun i så fald skulle tituleres.
En tredje kandidat kunne være Kong Per d. I. Her tænker jeg naturligvis på Per Arnoldi, en mand med store kommunikative evner, visuelt som verbalt. En fjerde kunne være Kong Steffen d. I, og her er musikalske og verbale fremherskende som hos Kong Niels d. II. Kandidaten er selv klart Steffen Brandt.
Ole Henriksen bør dog komme med på et wild card.

I tilfælde af at denne kandidat med sit folkekære vid og sin oprigtige positive empati over for alle vinder, ville den markedsføringsmæssige værdi her blive fuldstændig uovertruffen. Som en anden ælling vil han blive ophøjet i et eventyr, der vil fryde en vis Hans Christian i sin grav.

Kong Ole d. I’s mandlige partner ville så skulle tituleres som dronning, og det vil ikke gå upåagtet hen i den store verden.

Danmark vil igen fremstå som et frisindet, åbent og tolerant samfund, og det vil ifølge Richard Florida (amerikanske sociolog og økonom – opfinder af begrebet ‘Den Kreative Klasse’, red.) tiltrække den kreative klasse, som vil få lyst til at slå sig ned og arbejde her.

Jobskrivelsen hos den nye regent vil være anderledes end nu. Det personlige spillerum bliver udvidet for netop at få de ønskede kvalifikationer i spil. Regentens vigtigste opgaver vil være at medvirke til markedsføringen udadtil gennem repræsentation og i kraft af sit arbejde som medlem i en række råd, og indadtil ved at deltage i vigtige begivenheder hos overalt i samfundet i en mere aktiv rolle.

Regenten skal iværksætte nye initiativer og traditioner for at øge kongehusets synlighed udadtil.

Tidsler og roser

Reglerne for den kongelige audiens ændres, idet audiensen bliver mere åben og tovejs-kommunikerende, og hvor en hvilken som helst borger, forening, virksomhed kan deltage.

Audiensen vil yderligere blive transmitteret direkte i en af landets førende tv-kanaler og skal foregå en gang hver 14. dag.

Yderligere får den nye regent muligheden for at forrette særlige henstillings-skrivelser og rose-beretninger, som skal udbringes med et særligt kongeligt bud, hvis uniform og transportmiddel vil være visuelt markant i gadebilledet.

Henstillings-skrivelsen er regentens mulighed for at henstille en borger, en organisation/institution eller en virksomhed til at gøre det bedre. Med andre ord en konstruktiv kritik. Skrivelsen vil blive ledsaget af en tidsel.

Rose-beretningen er en uopfordret ros fra den nye regent. Den vil naturligvis blive ledsaget af en rose.

Jobbeskrivelsen bliver væsentligt udvidet i forhold til tidligere. Her vil blive tale om en ugentlig arbejdstid på 40-45 timer.

En del af de nye opgaver indenlands vil være helt i pagt med ånden fra de klassiske eventyr, og herved kan kongedømmet genvinde sin fortids glans og møde nutiden med traditionen.

Den nye regent vil kunne opretholde sine demokratiske frihedsrettigheder, men skal dog afholde sig fra at favorisere noget enkelt parti i sin embedsperiode.

Embedsperioden vil være af fem års varighed med en skattefri årsløn på to millioner kroner om året. Derefter vælges en nye regent. Dette kan gøres på to måder:

Et særligt kompetent udvalg finder seks til otte kandidater.

Hver kandidat præsenterer derefter sit kandidatur i en 40-minutter lang tv-udsendelse, og når at alle kandidater har været vist på tv afholdes en folkeafstemning, hvor den nye regent vælges.

Den anden er mere omfattende – og i nogens øjne en smule mere vulgær version – for her vælges den nye regent i det ultimative tv-show ‘Længe Leve’.

Internationalt mediestunt

Enhver over 18 år med en rimelig fysisk og psykisk sundhedsattest kan opstille i denne konkurrence, men skal dog yderligere bestå en prøve i samfundsfag på et lidt højere niveau.

Når dette er gjort, kan talentkonkurrencen for alvor gå i gang.
Jeg forestiller mig, at denne kunne byde på en række obligatoriske discipliner så som: Skriv din kroningstale og læs den op, reciter en tekst efter eget valg, lav dit nye kongelige monogram, gå catwalk og vis en værdig gangart (i kongeligt skrud naturligvis), dans en klassisk hofdans i original kostume med partner naturligvis og diriger et større korværk.
Hver disciplin kan udløse et antal point, som seerne giver de enkelte deltagere efter hver udsendelse, og den kandidat, som får flest point, bliver den nye regent.

Hvis dette forslag vil se dagens lys inden for en overskuelig årrække, er jeg helt sikker på, at det blive et internationalt mediestunt, som vil markedsføre Danmark globalt i en hidtil uset grad.

Yderligere vil det sende chokbølger ned gennem Europa til de restende kongehuse, hvor diskussionen om deres berettigelse vil bluse op med fornyet kraft.

Og de lande som ikke længere har et kongehus, kan jo overveje, om de skal have et igen efter brugen af ovenstående koncept.