Merforbrugs reformen 16-2 14

Jeg tror, at det er første gang at folketinget har vedtaget en lov, (den nye kontanthjælpreform), som direkte påvirker individets tætteste relationer. Jeg er ikke jurist, men kunne det tænkes at denne lov og dens konsekvenser på en eller anden måde er i konflikt med basale menneskerettigheder ?

Derfor har jeg forsøgt at forestille mig en ny lov med de samme virkninger for en lidt mere velpolstret indtægtgruppe.

Forestil dig derfor følgende:

“På grund af det lave indenlanske forbrug, boligprisenes stagnation, og den udtalte mangel på nybyggeri i DK, er regeringen nødsaget til at komme med et nyt reform udspil. Det sidste på stammen her er den nye Merforbrugsreform. Med denne reform tvinges alle fastboende par med en samlet årsindtægt på over 900 000 kr. at flytte fra hinanden. De må dog stadig gerne have en kæreste relation, men må højst tilbringe 2 nætter sammen om ugen efter de er flyttet til hver deres  adresse.Med denne lov vil privatforbruget automatisk øges, fordi antallet af singleboende / enkelthusholdninger  øges, boligmarkedet vil opleve en opsving pga af en ny knaphed, og nybyggeriet begynder så småt at komme i gang igen.

Og da man jo i forvejen har en vis præcedens for at lave love, hvis konsekvens direkte kan gribe ind i og ændre afgørende i dine menneskelige relationer, f-eks. hvorvidt du fortsat skal leve under samme tag med din kæreste og dine børn, (jævnfør med Kontanthjælps reformen af 2013 ) skulle der derfor ikke være noget står i vejen for dennne nye reform rent juridisk.

Om reformen her så er spiseligt rent politisk er vel nok en anden sag.

Men det siger sig selv, at det altid er det nemmeste at forsøge at lave store besparelse for de indkomstgrupper som har de færreste resourcer.

Med den nye reform her, er manøvren lidt modsat, nu gælder det om at får de indkomstgrupper som har rigeligt med penge til bruge nogle flere ved afgørende at gribe ind i deres private forhold. Der er altså ikke tale om en traditionelt forøgelse af indkomstbeskatningen, som ellers er ofte anvendt.”

I forbindelse med Danmarks deltagelse i krigen i Irak og Afganistan udtale  præsident Obama  meget rosenende at Danmark agerede langt over sin egen vægtklasse her. Denne ros labbede det officielle Danmark med regeringen i spidsen i sig, og bemærkningen fra Obama blev citeret vid og bredt i den danske presse.

Mens Danmark åbenbart i udenrigspolitisk henseende åbenbart agerere langt over sin egen vægtklasse, forholder det sig helt anderledes på den inderigspolitiske front for her agere regeringen med den seneste kontantreform langt under sig egen vægtklasse.

I stedet for at rette op på økonomien ved at forsøge at tage de nødvendige opgør med de multinationales manglende skattebetaling i DK, vælger man i stedet at forsøge at spare penge ved at tage dem fra de svageste i samfundet.
Altså langt under sin egen vægtklasse.

 

 

Opdatering lørdag.d 3 -5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>