Tørken i CA 7-2 2014

Ordet  ” normal”  er  et begreb, som vel kan fortolkes fra uendelig mange synsvinkler. I kølvandet på den økonomiske krise som startede i 2007, har udtrykket fået en ny variant, som kaldes, “new normal”, som referere til de ændrede betingelser for den financielle verden efter denne krise. Men i den omskriftelige virkelighed , vi lever i ,kan begrebet ret hurtigt få en ny og udvidet betydning, hvis det da ikke allerede har fået det.

Her vil jeg bruge ordet normal, i betydningen som værende lig med forventeligt, dvs. at i morgen nogenlunde kan forventes at blive som idag, forstået på den måde at når jeg åbner vandhanen og morgenen for at få vand til at lave kaffe af, ja så kommer der vand ud af vandhanen. Og når jeg åbner radioen for at høre lidt musik og nyheder, ja, så der er osse det jeg får.Osv , osv.

I sidste uge sad jeg en aften og surfede på nettet, og fulgte nyhedsstrømmenes bevægelser, og sprang fra link til link, fra bølge til bølge. De fleste var ikke særlig store, men helt forventelige i forhold til det , som jeg i forvejen vidste, lige indtil at jeg havnede på denne vidio fra you tube om tørken i Californien, og de omgivende stater, Nevada, New Mexico, Arizona, Colorado, og dele af Texas og Utah.

Som en kommentar til videoen siger :

I guess we have treated the earth like a credit card.  But she is not extending any more credit cause we arent paying our bills by caring for the environment ie no till farming so that the ground doesnt lose water so quickly and a host of other things we will be forced to consider.  Big question?  Will the majority have to pay the credit bill to momma earth while a small pool of powerful continue to live on the shrinking pool of the earth’s bounty.  That to me is the big one.  It’s how we manage each other and the balances of financial / political power.  Mudda earth will heal one way or the other w or w/out us.

Siden jeg så denne video, er jeg begyndt at følge situasionen der  tæt, fordi udviklingen der vil have nogle store følgevirkninger for os på lidt længere sigt,  hvis ikke det snart begynder at regne jævnligt der igen i rigelige mængder. Nyheden har endnu ikke ramt de danske medier, hvilket jeg synes er lidt uforståeligt på nuværende tidspunkt.

Kort fortalt , så har regnmængden i flere år været langt under det normale, og i år er den traditionelle regnmængde , som plejer at falde i det Californiske vinterhalvår næsten helt udblevet, så grundvandsreserverne er langt under det normale, og andre vandresoirer, som floder og søer er ved at tørre ud og ligger langt under vanlig standard.Californien er blevet erklæret i en slags undtagelsestilstand pga. sine begrænsede vandresourser , og befolkingen er blevet opfordret til at spare på vandet. På grund af det tørre klima kan storbrande opstå meget let, og kan blive svære at inddæmme og stoppe. Og for at stoppe  skovbrandene, hvor der allerede har været et par stykker, er man nødt til at  bruge vand i slukningsarbejdet. Vand .som bliver,  taget fra de sparsomme resourcer. Allerede nu er man nødt at forsøge at prioritere vandsourcerne fremover, hvis tørken bliver ved .Hvem skal have det de plejer at bruge, landmændene , haveejerne, golfbanerne eller  olieindustrien,som skal bruge store mængder  til fracking. Allerede nu er er stor diskussion i gang om hvorvidt man skal tappe vand fra to floder i området , hvilket vil true eksistensen af nogle sjældne fiskearter.

Hvis tørken forsætter et par måneder endnu vil det hurtigt påvirke fødevarepriserne , da Californien producere omkring halvdelen af USA’s produktion af frugt nødder og grønssager. En masse landmænd vil blive hårdt økonomisk ramt, selv om den amerikanske regeringen for nyligt vedtogt en financiel låne og støtteordning for kriseramte landbrug her i 2014. Presset på de sociale ydelser vil sitge pga. af en øget arbejdsløshed, da mange jobs vil kunne gå tabt i landbruget, hvilken igen vil påvirke andre sektorer, så som transport, detailhandel, ovs. På grund af stigende fødevarepriser vil folk på foodstams ikke længere kunne få alle de fødevare, som de behøver, hvilket igen vil øge presset, og vil kunne føre til sociale opstande, hvis omfang ingen endnu kender.
Flere multinationale selskab har i følge videoen allerede opkøbt landområder med store vandresourcer, og overalt hvor mangel på resourcer sætter ind, vil denne mangel blive forsøgt  udnyttet  i spekulationsøjemed, hvilket igen bidrager til at forstærke en krises omfang, og igen understrege og uddybe kløften i mellem fattige og rige. Spørgmålet her er så , hvor stramt den bue kan spændes, inden den helt knækker og følgerne bliver her uoverskuelige.

Disse klimaændringer er efterhånden blevet “The New Normal”, og de problemer, som de vil medføre, vil efterhånden udfordre det bestående samfundsystem, og dets evne til at løse resourceknaphed til alles bedste. Samtidig vil krisen  skærpe den politiske bevidshed hos mange mennesker , som måske ikke interesserede sig synderligt for politiske fordellingsspørgsmål, så længe verden, virkeligeheden og dagen i dag var helt normal, som den plejede at være.
En vis orden og stabilitet er forudsætnningen for et hvilken som helst samfundssystems fortsatte beståen, men voldsomme klimaforandringer og en øget politiskbevidst med nye og klare krav til hvordan samfundet for fremtiden skal indrettes, kan være ” dråben”, der for det hele til at flyde over og vælte læsset.

Jeg forstår helt enkelt ikke , hvorfor det er ikke forlængt, er blevet lavet en international katastrofefond i FN regi, som får sine indtægter fra en mindre global beskatning af financielle transaktioner .En beskatning her på bare 1 % vil kunne gøre underværker, for de enkelte lande , hvor en klimakatastrofe indfinder sig.

Det er en utrolig paradoksal situsion for den rige amerikanske delstat, og vel osse i en vis forstand for den amerikanske way of life, hvor amerikanerne som bekendt har vel nok verdens største forbrug af klodens resourser.
Det er den grad skæbnens ironi at USA, hvor regeringen og store erhvervsinteresser bla. oliindustrien i mange år har benægtiget eksistensen af klimaforandringer, og årevis har modarbejdet forsøg på internationalt at løse dette problem, nu selv i den grad synes at bliver ramt dem, og det i en af de rigeste af de amerikanske delstater, Californien, som er verdens 8-9 største økonomi.

Alene denne tematik er uhyre spændende, og omfanget af dens spændvidde er endnu ikke helt kendt, men vil blive det dersom tørken forsætter, og problemerne med de sparsomme vandresourcer ikke bliver løst til fredsstillende.

Her er en af de seneste opdateringer, som dog ikke når helt i dybten, men anskueliggør problemet fra en meterologisk synsvinkel.

Paste de følgende link ind i googles søgefelt , hvis de umiddelbart ikke virker her.

Men følg selv med. Check de amerikanske nyhedsmedier, søgt på ” drought in California “, og få de seneste opdateringer på nettet.

Opdatering d.15-2 2014

http://america.aljazeera.com/articles/2014/2/14/obama-visits-californiaasadroughtcountrya.html

opdatering d. 8-4 -2014

http://scienceblogs.com/significantfigures/index.php/2014/03/31/update-on-the-california-drought-march-31-2014/

opdatering d 26-4

http://www.sott.net/article/278017-Drought-covers-100-of-California

Senste opdatering fra d. 5 juli 2014.
Her kan man bla. læse om hvordan overskydende vandresourser i enkelte dele af Californien bortauktioneres til skyhøje priser.
Bliver den situation typisk for fremtiden , når resourceknaphed sætter ind på andre områder i andre dele af verden.?

http://www.sott.net/article/281419-Water-being-auctioned-for-millions-of-dollars-in-California-as-drought-reaches-extremes

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>