Noget får noget

n4n3
Klik på billedet for se en forstørrelse.

Ideen her , at skabe en internet portal, hvor folk gensidig kan udveksle tjenester i mellem hinanden. Mange mennesker besidder flere ressourcer og ekspertiser på forskellige områder , som langt fra er i spil eller bliver brugt af andre af mange forskellige årsager.Der er med andre ord osse her tale om et enormt ressourcespild af kompetencer, som  sagtens kan sidestilles med madspildet i den vestlige verden. En af årsagerne kan være den simple at andre ikke ved at de besidder de kompetencer,og at de rent faktisk  lejlighedsvis har tid og gerne vi hjælpe andre, ogselv sikkert har brug for lidt hjælp til ting , som de selv har svært ved.

De samme personer her, befinder sig  måske i en situation, hvor de er udenfor eller har ophørt på arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedet har ikke brug for dem med mindre at de kan arbejde fuld tid og indenfor området med frivilligt arbejde er der måske ikke behov for, det de kan, eller osse ønsker de ikke at deltage i traditionelt frivilligt arbejde. I frivilligt arbejde er det dig som er den givende, og du har ingen særlige krav på modydelser andet end et par kopper kaffe.

Vores samfund rummer mange eksempler, hvordan en masse ting er defineret i i særligt tilpassede kategorier, med hver deres særlige udseende og krav. Som lønmodtager skal du helst arbejde 37 timer om ugen,  og som arbejdsløs kan du kun deltage i frivilligt arbejde 4 timer om ugen og skal  i øvrigt opfylde en lang række andre krav. Der findes et utal af regler for hvad man kan eller ikke kan alt efter hvilken kategori, som man befinder sig i.
I mange tilfælde kan disse regler  fastlåse  og begrænse medmenneskelig aktivitet og udveksling af den ene eller anden art.

Det er bla. det som den webportal kan forsøge at rette lidt op på.

Eksempel: En pensioneret gymnasielærer vil gerne hjælpe elever  med  lektierne i matematik på gymnasie niveau , og har selv brug for lidt hjælp med at få passet sin have, da helbredet ikke er ,hvad det har været. En kvindelig motionist har brækket benen og kan ikke løbe dagligt med sin hund , som hun plejer,
men en anden motionist i nærmiljøet tilbyder at løbe med hunden, indtil hun bliver frisk igen.

I første tilfælde er der et oplagt match for gensidig hjælp, og mange andre vil helt sikkert kunne findes af tilsvarende vis. Indenfor fremtidsforskningen kaldes denne form for økonomi for Sharing Economy, og er langsomt opstået i kølvandet på krisen i midten af 00′erne i USA , men osse i stor udtrækning i
Sydeuropa, hvor man ligefrem snakker om en stor genopblomstring af naturaløkonomien, et andet og ældre udtryk for det samme fænomen.

Rent praktisk:
Man logger ind på siden og opretter sig som bruger. Under oprettelse vil man (i feltet: Jeg kan tilbyde:) beskrive sine kompetencer, (jo flere,des bedre).
I et andet felt beskriver man hvad man selv kunne have brug som modydelse. Igen ville det her være godt, hvis der er mere end ting.På den danske version af
Sharing Economy portalen, ville det være oplagt med en gavebod, dvs en feature på siden , hvor deltagerne kan oploade ting som de ikke længere selv ønkser at have, men som stadig kan bruges af andre. PÅ den danske Facebook findes enside ,som hedder ” Gives Væk”, med mange tilmeldte og en stor aktivitet.

Efterhånden, som flere og flere opretter sig som brugere, vil det blive nemmere og nemmere for databaserne at finde passende match, for at folk bliver match’ed med hinanden. I nogle tilfælde vil nogle match’es passe perfekt og være gensigdigt opfyldende, og i andre vil den ene part optjene karmapoint på sin profil. I Estland startede en webportalen ” Bank of Happiness”  i 2008, som en af
de første af sin slags. (yderligere information, se linket :http://www.onnepank.ee/  )
boh
Her ses et printscreen af siden.

Ideen med en sådan side i Danmark er naturligvis, at der ikke er penge med i spillet.
Hvis man søger en håndværker for en dag kan finde det på andre sites med handymænd.

Siden skal heller ikke sammenlignes med eksempelvis  med amerikanske side Craiglist, hvis udseende er helt upersonligt, og nærmest minder om en tlf-bog fra forrige årtusinde, og hvor en masse ydelser er decideret til salg. Siden her er tænkt som meget personlig, hvor man opretter sig med en ID evt med fotos , hvis man ønsker det, og muligvis med et gensidigt feedback system , som det kandes bla. fra Ebay.
Alternativet kunne eventuelt osse foregå som i Bank of happiness.

I USA har deletjenesten Airbnb, hvor man bytter boliger for en kortere periode eller lejer værelser ud, i dag eksempelvis flere værelser på Manhattan end hele Hilton hotelkæden , har i hele verden.

Dette koncept Sharing Economy, hvilket egentlig bare er et andet handler om at dele resourser for små penge, og i visse tilfælde helt som den gamle naturalieøkonomi, men den forskel, at ydelser og tjenerster , her formidles digitalt over nettet,kan på ligt længere sigt vokse sig meget stort,  fordi krisen nok ikke afblæses det næste mange år, og det sociale velfærdsystem, som vi kender det bliver det, bliver forringes yderligere over tid.

Men på den anden side: ” Hvad fanden er vi er vi her for , hvis ikke for hinanden.”

Se evt. videoen dette link:http://topdocumentaryfilms.com/time-change/

eller:http://www.youtube.com/watch?v=pXSwFOsrJK8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>